Exchange of mass, momentum and energy between mountainous terrain and the atmosphere

Venue: Frankfurt (Germany), Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Sektion Frankfurt, on